Barkflett
2016

Arbeidene er flettet med bark av pil; duggpil og energipil.
Barken høstes i sommersesongen, flekkes av, rulles opp, tørkes og bløtlegges før bruk. Noen arbeider er flettet rundt staker av spaltet pil, andre har en bjørkefinerplate i bunnen og staker av pil eller bambus. Både innsiden og utsiden av barken er synlig på utsiden av arbeidene.

Foto: Elise Maalø Reksen