Den lille blå
2015

Kurvene er flettet i duggpil og duggpilbark på bjørkefinerbunn.
Duggpil er grønn og rød i fargen når den høstes og endrer farge og overflate under tørkeprosessen, den blir svart og et tynnt lag dugg legger seg utenpå som en hinne.

Foto: Alette Schei Rørvik