Organisk form
2015

Kurvene er flettet med bark av pil i ulike fletteteknikker.
Både inn og utsiden av barken er brukt som kontrast i flettverket.
Bunnen er beiset bjørkefiner.

Foto: Alette Schei Rørvik