Phønixserien
2014

Formeksperimenter med fruktstenglene fra phønixpalmen.

Foto: Alette Schei Rørvik