ZEB Lab

2021

Utsmykking på ZEB Laboratoriet NTNU Trondheim våren 2021

Linjearbeidene er laget av piletre.
De lyse arbeidene er laget av avbarket treverk og de mørke er laget med barken beholdt på.

Ved første øyekast kan verkene oppfattes som symboler eller tegn, men har sitt konkrete utspring i kurven, eller beholderen, dette kulturelle redskapet som Ursula Le Guin i boka The Carrier Bag Theory of Fiction foreslår som en av de tidligste kulturelle oppfinnelser. Arbeidenes tredimensjonale former er dypt forankret i den feminine fortellingen, en korreksjon til den maskuline historien vi alle kjenner om sverdet, spydet eller knokkelen som det første hjelpemiddelet.

Linjearbeidene er et bilde på alt vi bærer med oss gjennom historien; kunnskapen, fortellingene, det vi tror på, det som merker oss og det vi drømmer om.

Foto: Grethe Britt Fredriksen

Helsetveien 223, 7105 Stadsbygd  |  +47 995 42 051  |  ingribecker@gmail.com  |  www.ingridbecker.no  | Org.nr 8229534532

Ingrid Becker © 2019