Hidden Stone

2017

Hidden stone V, flettverk, lukket form, laget av fruktstenglene fra Phønixpalmen. Jernoxydpåvirket naturstein fra Bornholm. 33x21cm

Hidden stone VI, flettverk, åpen form laget av fruktstenglene fra Phønixpalmen. Jernoxydpåvirket naturstein fra Bornholm. 48x26x25cm

Hidden Stone VII, flettverk, lukket form laget av fruktstenglene fra Phønixpalmen. 50x20x26cm

Foto: Kari Anne Toth

Helsetveien 223, 7105 Stadsbygd  |  +47 995 42 051  |  ingribecker@gmail.com  |  www.ingridbecker.no  | Org.nr 8229534532

Ingrid Becker © 2019