Søyle

2018

Høye former, tre-sokler av rogn, flettverk i ulike typer bark av pil. 

Søyle I: 60×18

Søyle II: 65×19

Søyle I:

Søyle II:

Foto: Alette Schei Rørvik

Helsetveien 223, 7105 Stadsbygd  |  +47 995 42 051  |  ingribecker@gmail.com  |  www.ingridbecker.no  | Org.nr 8229534532

Ingrid Becker © 2019